Γραπτή Εγγύηση 6 ετών
σε όλους τους μηχανισμούς Deep Fishing !!!